Bli med og møt Sevan under Arendalsuka!

Vi inviterer deg til våre spennende foredrag om flytende havvind og karbonfangst og lagring.

Alle er velkomne på følgende:

Tirsdag 15.august på Geleasen Loyal kl 14:00 hvor Tord Broms Thorsen skal presentere hvordan SWACH Wind skaper flere lokaler arbeidsplasser.
https://www.linkedin.com/events/swachwind-skaperlokalearbeidspl7094579371486715904/

Onsdag 16.august på Geleasen Loyal kl 18:00 hvor Frank Hopen skal presentere hvorfor det runde skroget er godt egnet innen karbonfangst og lagring.
https://www.linkedin.com/events/sevanccs-hvorfordetrundeskroget7095315885204135936/

Vi ser frem til å ønske deg velkommen, skape meningsfylte samtaler og dele innsikt i bransjen.